Biomagnetisme

El BIOMAGNETISME és una tècnica que treballa per harmonitzar la teva salut i ho fa mitjançant la col·locació d'imants en el teu cos.

El nostre cos, és un cos electromagnètic que que ha d'estar equilibrat i ben polaritzar per sostenir la Salut, així que amb el Biomagnetisme tenim una gran eina que ens ajuda a tenir aquest estat i mantenir-lo

S’aconsegueix a través d'aquest treball amb les polaritats (+) i (-) un reequilibri de tot el nostre cos, ajudant al nostre PH a recuperar la seva acidesa correcta, equilibrant el terreny (cos) i fent que els virus, bacteris, fongs i paràsits no puguin proliferar de manera que emmalalteixin el nostre cos.

Ajuda també en estats d'inflamació, infecció i dolor no només quan hem passat per algun traumatisme en el nostre cos, sinó també en processos de recuperació d'alguna malaltia.

És una tècnica indolora, no invasiva en la qual no s'ha de fer ús de cap substància, només els imants i estan posats de manera externa i No té efectes secundaris.

EN QUÈ ET POT AJUDAR:

ESPECIAL DONA:

*L'acompanyament en els processos detallats, no t'eximeix de la teva responsabilitat en la gestió de la teva salut i en cap cas és la substitució del teu programa MÈDIC

Sol·licita una entrevista informativa