Psico-Evolutiva

Aquest tipus de teràpia es pot realitzar de manera presencial u on-line

¿QUÉ ES PSICO-EVOL?

El concepte de PSICO- EVOL neix de la idea de contemplar la psicologia Humana com un estudi Evolutiu de l'Ànima, així com C.G. Jung afirma en la seva obra "la Realitat de l'Ànima".

Etimològicament la paraula Psique prové del grec i significa Ànima, per tant, podem contemplar l'estudi evolutiu d'aquesta, al mateix temps que l'estat evolutiu de la nostra psique.

Curiosament la psicologia s'ha separat d'aquest concepte i s'ha centrat a realitzar l'estudi del caràcter i la personalitat, però no tant d'aquesta psique entesa com a procés evolutiu de l'ànima.

L'enfocament que trobaràs en el meu treball, a més de l'abordatge dels factors del caràcter i la personalitat de manera “alternativa”, serà obrir la tercera via d'observació a tenir en compte en el procés evolutiu personal i l'existència d'una naturalesa espiritual interna a l'ésser humà.

Per a mi, i qui fem treballs evolutius, entenem que L'ÀNIMA és el factor que majorment determina el nivell de resposta que un individu és capaç de donar davant de situacions, circumstàncies i relacions en la seva vida.

EINES QUE UTILITZA

Per fer aquest treball d'AUTO-REALITZACIÓ CONSCIENT, utilitzo diverses tècniques de creixement personal com són psico-evol psico-evol del renaixement, Eines de ment creativa com poden ser PNL, Escriptura creativa, afirmacions, visualitzacions, meditacions, Flors de Bach des de una mirada evolutiva, Arquetips Astrològics, Quirologia ... etc

EN QUÈ ET POT AJUDAR

Les sessions de peico-evol són ideals per realitzar quan ALGUNA DE LES TERÀPIES D'ACOMPANYAMENT EMOCIONAL no pot ser atesa de forma presencial i passem a realitzar les consultes AUTO-REALIZACIÓN de manera ON-LINEaquest model de sessió està dissenyat per poder acompanyar-te d'una forma completa en el teu procés de desenvolupament personal.

"Al llarg del temps, l'univers ha vingut avançant cap a una major intensitat i amplitud de consciència. L'evolució és un ascens de la consciència i l'home es troba en aquest procés"
“Teilhard de Chardin”
*L'acompanyament en els processos detallats, no t'eximeix de la teva responsabilitat en la gestió de la teva salut i en cap cas és la substitució del teu programa MÈDIC

Sol·licita una entrevista informativa

Aquest tipus de teràpia es pot realitzar de manera presencial u on-line